Oblasť V4 potrebuje spoločné vízie do biznis budúcnosti, aby odkryli regionálne možnosti a boli na špičke medzinárodnej konkurencie.

 

Vďaka projektu získajú firmy V4 kompetencie a dostanú praktickú podporu v implementovaní prognostiky do ich manažérskej praxi. Spoločnosti V4 budú schopné schopné rýchlo rozpoznať prípadné hrozby a využívať príležitosti vzájomných a medzinárodných trhov,a tie zvýšia ich konkurencieschopnosť v rámci EÚ.

 

Navyše, projekt poskytne praktický on-line nástroj na rýchle posúdenie spôsobilosti prognostiky u firiem z celého sveta.

 

Nakoniec, projekt FOR_V4 umožní výskum prognostiky poskytnutím spoľahlivých dát a prieskumov na porovnávacie štúdie firemnej prognostiky na národnej, európskej a medzinárodnej úrovni.