Rast, inovácia a vytváranie pracovných pozícií sú určené prevažne regionálnymi akciami a je dôležité, že tie sú riadené perspektívou do budúcnosti a nie minulosťou[Clar 2003]. Cieľom FOR_V4 je ukázať skutočné výhody pre biznis a región V4 v používaní dlhodobej, odzrkadľujúcej a plánovanej (prognostickej) stratégie namiesto krátkodobej, „fire-fighting“ stratégie. Projekt FOR_V4 bude trvať 11 mesiacov a bude mať tieto tri hlavné časti:.

 

Vo fáze 1 (1.-4.mesiac) budú partneri zbierať a zdieľať informácie o: 

 stave podnikovej prognostiky v ich krajinách;

-   najlepších praktických príkladoch z ich krajín a zahraničia

-   existujúcich scenároch o budúcnosti biznis sektoru v medzinárodnej perspektíve.

 

Vo fáze 2 ( 5.mesiac) zorganizujú partneri Seminár V4 určený na rozvíjanie povedomia o prognostike a kompetencií na jej učenie sa počas chodu s 12 zúčastnenými firmami (3 na každú krajinu). Tímová práca, diskusia a dotazník vyústia do:

- 4 zodpovedajúcich scenárov o budúcnosti biznisu z perspektívy V4;

- profilu spoločnosti z krajín V4 ktorá bude pravdepodobne profitovať z prognostiky;

-  ponúk prognostiky šitým na mieru potrebám spoločností z krajín V4;

- vyhodnotenia prognostickej vyspelosti v zúčastnených spoločnostiach

 

V tretej fáze (6.-12. mesiac) budú partneri pripravovať:

-  publikáciu o potenciáli prognostiky firiem V4, ktorá bude dokumentovať výsledky dosiahnuté v predchádzajúcich fázach

 „fit for foresight ©“ on-line nástroj, ktorý umožní firmám rýchlo vyhodnotiť ich schopnosti prognostiky

 

 

Projekt FOR_V4 bude podporovať využívanie prognostiky medzi podnikateľmi z V4, vytvorí základy používania prognostiky v jednotlivých firmách a vybuduje základ pre posilnenie hlasu podnikateľskej komunity V4 v rámci EÚ aj mimo nej.