Výsledky projektu budú:

 

-         12 vyškolených podnikateľov: základ „evangelist“ siete prognostiky v krajinách V4;

-         materiály pre seminár: ppt prezentácie o súčasnom stave prognostiky v spoločnostiach V4 a 3 dotazníky na definovanie poradnej ponuky prognostiky pre podnikateľov z krajín V4j;

-         anglická publikácia: dostupná v tlačenej podobe(100 strán/100 kópií) a na CD (100 kópií)

-         kompendium sumarizujúce publikáciu v angličtine jazykoch krajín V4 dostupné v tlačenej podobe (25 strán/100 kópií vrátane CD);

-        bezplatný on-line nástrojna otestovanie schopnosti prognostiky

 

 

Všetky dokumenty a on-line nástroj budú na web stránke projektu zadarmo na stiahnutie a používanie.