Projekt FOR_V4 bude trvať 11 mesiacov a bude mať tri hlavné fázy::

 

Fáza 1 - získavanie informácií a zúčastnených strán

               (1. - 4. mesiac)

 

Fáza 2 -  usporiadanie semináru o prognostike

 

 

Fáza 3- – spracovanie informácií a pripravovanie

                zhodnotení (6. - 12. mesiac)