Wzrost gospodarczy, innowacje i tworzenie miejsc pracy są silnie zdeterminowane działaniami regionalnymi i jako punkt wyjścia przyjmują przyszłą perspektywę postrzegania czasu, która polega na stawianiu celów długoterminowych przed doraźnymi. Celem projektu FOR_V4 jest wykazanie wymiernych korzyści dla biznesu i regionu V4 w zakresie zastosowania długoterminowego planowania (foresight) w przeciwieństwie do krótkoterminowych strategii. Projekt FOR_V4 będzie trwał 11 miesięcy i składać się będzie z trzech głównych etapów.

 

W pierwszym etapie (miesiące 1-4) partnerzy dzielą się informacjami na temat:  

-  Statusu foresightu korporacyjnego w swoich krajach

-   Najlepszych praktyk ze swoich krajów lub z zagranicy

-   Istniejących scenariuszy na temat przyszłości sektora biznesowego w międzynarodowej perspektywie.

 

W etapie drugim (miesiąc 5) partnerzy zorganizują warsztaty mające na celu rozwijanie kompetencji foresightowych wśród 12 firm (po 3 na każdy kraj Grupy Wyszehradzkiej). Praca w grupach, dyskusja, badanie ankietowe spowodują powstanie:

-  4 scenariuszy dotyczących przyszłości sektora biznesowego z perspektywy krajów V4,

-  Profilu przedsiębiorstwa (V4), który predestynuje do korzystania z foresightu,

-  Profilu oferty foresightowej dostosowanej do potrzeb przedsiębiorstw V4

-  Oceny poziomu dojrzałości foresightowej w przedsiębiorstwach uczestniczących w projekcie.

 

W trzecim etapie (miesiące 6 -12) partnerzy przygotują:

-  Publikację na temat możliwości foresightu korporacyjnego w krajach V4 dokumentującą rezultaty osiągnięte w poprzednich etapach oraz

-  Proste narzędzie online pn. fit-for-foresight© diagnozujące stopień dopasowania foresightu do specyfiki przedsiębiorstwa.

 

 

Projekt FOR_V4 będzie popularyzował wykorzystanie foresightu wśród przedsiębiorstw z krajów V4, zaszczepi kulturę foresightu w poszczególnych firmach oraz stworzy podstawy dla wzmocnienia pozycji środowiska biznesowego V4 w UE i poza nią.