Efektami projektu są: 

 

-         12 przeszkolonych przedsiębiorstw: zalążek sieci foresightowej w ramach Grupy Wyszehradzkiej;

-         Materiały warsztatowe: prezentacje ppt dotyczące statusu foresightu korporacyjnego oraz 3 kwestionariusze określające ofertę doradztwa w zakresie foresightu dla przedsiębiorstw Grupy Wyszehradzkiej;

-         Publikacja w języku angielskim: dostępna w formie drukowanej (100 stron/ 100 kopii) i na CD (100);

-         Kompendium podsumowujące publikację w języku angielskim i językach narodowych krajów grupy V4 dostępne w wersji drukowanej i elektronicznej;

-         Bezpłatne narzędzie online  do oceniania stopnia dopasowania foresightu do specyfiki przedsiębiorstw.

 

 

Wszystkie dokumenty i narzędzie online są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej projektu.