Projekt FOR_V4 będzie trwał 11 miesięcy i składać się będzie z trzech głównych etapów:

    

 

Etap 1 - Gromadzenie informacji i poszukiwanie

               partnerów biznesowych (m. 1-4)

 

Etap 2 - Warsztat foresightowy (miesiąc 5)

 

 

Etap 3- Przetwarzanie informacji i przygotowywanie rezultatów (m. 6-12)