Zapewnienie zrównoważonego rozwoju gospodarczego krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4) wymaga wspólnych działań ukierunkowanych na wskazanie i efektywne wykorzystanie regionalnych przewag umożliwiających budowanie konkurencyjnej pozycji biznesowej krajów grupy V4 na arenie międzynarodowej.

 

Dzięki projektowi, przedsiębiorstwa regionu V4 nabędą kompetencje i uzyskają praktyczne wsparcie w implementacji foresightu w swojej praktyce menedżerskiej.

 

Przedsiębiorstwa V4 będą mogły wcześnie rozpoznać zagrożenia oraz wykorzystać swoje możliwości na rynkach krajowych i zagranicznych poprawiając w ten sposób swoją pozycję konkurencyjną w UE.

 

Ponadto, w projekcie powstanie praktyczne narzędzie online do szybkiego oceniania stopnia dopasowania foresightu do specyfiki przedsiębiorstw.

Realizatorzy projektu dążą do zwiększenia poziomu zaawansowania badań foresightowych w regionie V4, poprzez dostarczenie wiarygodnych danych i narzędzi badawczych do prowadzenia analiz porównawczych w zakresie foresightu korporacyjnego na krajową, europejską i międzynarodową skalę.