Výsledky projektu budou následující:

 

-         12 vyškolených podnikatelů, průkopníků ve využívání foresightu v soukromém sektoru ve Visegradském regionu;

-         Materiály použité na workshopu:prezentace o stavu korporátního foresightu v zemích Visegradského regionu a tři dotazníky pro identifikaci nabídky pro využití foresightu;

-         Publikace v anglickém jazyce, dostupná v tištěné podobě (100 ks) a na CD nosiči (100 ks);

-         Souhrn hlavních závěrů publikace v angličtině, polštině, češtině, slovenštině a maďarštině, dostupný v tištěné podobě (100 ks včetně CD nosiče);

-        Bezplatně využitelný on-line nástroj, který firmám umožní rychlé zhodnocení jejich způsobilosti využívat foresight.

 

 

 

Všechny dokumenty budou z těchto stránek volně stažitelné k dalšímu využití.