Regionu V4 chybí jednotná vize budoucnosti soukromého sektoru, nutná k znovuobjevení a identifikaci regionálních příležitostí tak, aby mohl lépe čelit zahraniční konkurenci.

 

Díky tomuto projektu se firmám dostane praktické podpory v zavádění foresightu do jejich řídících a rozhodovacích procesů. Díky tomu budou schopné včas reagovat na možné budoucí hrozby, využít potenciální příležitosti na domácích či zahraničních trzícha zvýšit tak svojí konkurenční schopnost a postavení.

 

Projekt nadto nabídne praktický on-line nástroj, umožňující firmám rychlé zhodnocení jejich způsobilosti využívat foresight.

 

Za účelem rozvoje výzkumných aktivit v oblasti foresightunabídne projekt FOR_V4 k využití získaná data a metody, zejména pro komparativní studie v oblasti korporátního foresightu na národní, evropské i mezinárodní úrovni.