Projekt FOR_V4 potrvá 11 měsíců a bude rozdělen do tří hlavních fází:

 

Fáze 1 - shromažďování informací, identifikace

               klíčových aktérů (měsíc 1-4)

 

Fáze 2 - Konání foresightového workshopu (měsíc 5 )

 

 

Fáze 3- – zpracování výstupů a informací a příprava

                 výstupů projektu (měsíc 6-12)