Foresight napomáhá firmám vypořádat se s budoucími problémy a výzvami a vytváří komplexní základ pro vytváření svých strategií. Praktické využití foresightu ve firmách v zemích Visegradském regionu je nicméně stále nízké.  

 Cílem projektu FOR_V4 je představit koncept foresightu a příležitosti jeho využití ve firmách v zemích Visegradského regionu pro mobilizaci a podporu jejich inovačního potenciálu.

 Klíčovou událostí projektu FOR_V4 bude foresightový workshop v Praze,, na kterém budou zástupcům soukromé sféry představeny dobré praxe ve využití foresightu ve firmách. Účastníci workshopu budou mít možnost si sami vyzkoušet metody foresightu při vytváření scénářů budoucího vývoje firmy a napomohou tak k sestavení manuálu pro využití foresightu ve firmách v zemích Visegradského regionu.